Ilmoittauminen RUV-päiville

Radiologian uutta ja vanhaa 2022 -päivien ilmoittautuminen aukeaa loppukeväällä 2022.

Syksyn 2021 RUV-päivistä säteilysuojelukoulutukseksi hyväksytään: torstai 4 tuntia, perjantai 4 tuntia.
Radiologian erikoislääkärikoulutukseen haettu hyväksyttäväksi: torstai 6 tuntia, perjantai 6 tuntia.